மண்டபம்

80 தொடக்கம் 100 பேரை உள்ளடக்கக் கூடிய மண்டபத்தை சகல ஒழுங்குகளுடனும் உங்கள் வைபவங்களுக்கு ஒழுங்கு செய்து தருகின்றோம், உணவுகளையும் பதிவு செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம். அத்துடன் வாகன தரிப்பிட வசதியும் உண்டு.

SAALSAAL2

எங்கள் சேவைகள்

 • spacer

  குடிவகைகள்

  தங்களுக்கான சுவையான பானங்கள்…

 • spacer

  பொதி

  தினமும் சைவம்,அசைவம் மற்றும் மாலையில் கொத்து ரொட்டி…

 • spacer

  பொலிபூட்டின் சிறப்பு

  தினமும் அசைவம் மற்றும் சைவம்…

 • spacer

  மண்டபம்

  80 தொடக்கம் 100 பேரை உள்ளடக்கக் கூடிய மண்டபம் …