தொடர்பு

எங்கள் சேவைகள்

 • spacer

  குடிவகைகள்

  தங்களுக்கான சுவையான பானங்கள்…

 • spacer

  பொதி

  தினமும் சைவம்,அசைவம் மற்றும் மாலையில் கொத்து ரொட்டி…

 • spacer

  பொலிபூட்டின் சிறப்பு

  தினமும் அசைவம் மற்றும் சைவம்…

 • spacer

  மண்டபம்

  80 தொடக்கம் 100 பேரை உள்ளடக்கக் கூடிய மண்டபம் …