பொலிபூட்டின் சிறப்பு

தினமும் மாலையில் கொத்துரொட்டி இடியப்பம், இட்லி உள்ளிட்ட இலங்கை இந்திய உணவுகள் உடனுக்குடன் கிடைக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *